24 czerwca 2022

OTWARCIE ZABYTKOWEJ DWORSKIEJ WERANDY

Muzeum Limanowa > Aktualności > OTWARCIE ZABYTKOWEJ DWORSKIEJ WERANDY

Od końca maja Park Miejski w Limanowej zdobi drewniana weranda, o powierzchni 50 m2, przylegająca do wschodniego skrzydła budynku Dworu Marsów. Została odtworzona w miejscu dawnej werandy dobudowanej do szlacheckiego dworu przez rodzinę Marsów na początku XX wieku, a zniszczonej w okresie powojennym. Współczesna jej adaptacja, która oddaje secesyjny klimat, została dostosowana do celów wystawienniczych. Weranda została wykonana z niezwykła starannością o architektoniczne detale przez Firmę Budowlaną „Gurgul” z Limanowej. Obiekt został wykonany zgodnie z projektem przebudowy Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej zatwierdzonym przez Małopolskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Weranda pełni rolę zarówno pracowni artystycznej z funkcjami warsztatowymi i edukacyjnymi, łączącej tradycyjne formy ekspozycyjne z rozwiązaniami multimedialnymi i interaktywnymi, a także miejsca spotkań kulturalnych przy kawie. Aktualnie znajduje się w niej ekspozycja poświęcona mecenatowi szlacheckiemu pn. „In partibus artem – szlacheckie wymiary sztuki na polsko-słowackim pograniczu”. Jej tematem przewodnim jest mecenat sprawowany nad twórczością artystyczną (we wszelkich jej przejawach) przez rodziny szlacheckie zamieszkujące w przeszłości rejon pogranicza. Szlachta fundowała obiekty sakralne o wysokiej wartości artystycznej i sprawowała funkcje kolatorów kościołów i parafii. Tym samym umożliwiały przenikanie nurtów i fuzję różnych kierunków sztuki, włączając oba miasta w ogólny nurt artyzmu europejskiego. Sztuka nie zna granic, zatem dzieła i techniki ich tworzenia, motywy i inspiracje z łatwością przenikały pogranicze polsko-słowackie, wędrując transkarpackimi szlakami handlowymi, stając się również, po uproszczeniu form, składnikiem kultury ludowej. Materialnym świadectwem tych tendencji są liczne dzieła sztuki świeckiej i sakralnej z epoki nowożytnej, częstokroć posiadające unikatowe cechy właściwe obu stronom pogranicza. Ekspozycja jest efektem badań przeprowadzonych wiosną 2021 r. Jej uzupełnieniem jest wydany pod koniec 2021 roku katalog on-line dzieł sztuki, o wartości historycznej, znajdujących się w powiecie limanowskim pn. „In partibus artem …- szlacheckie wymiary sztuki na polsko-słowackim pograniczu”, dostępny na stronie www muzeum.

Ten wyjątkowy obiekt przybliżający wygląd historycznego otoczenia dworu szlacheckiego i parku, jak również znajdująca się w nim wystawa, katalog on-line i prowadzone badania zostały wykonane w ramach projektu pn. „In partibus artem – szlacheckie wymiary sztuki na polsko-słowackim pograniczu”, realizowanego przez Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej. Zadanie to otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.Wartość dofinansowania wynosi 49999,53 EUR, natomiast całkowity koszt projektu 69299,43 EUR. Projekt nie byłby możliwy do zrealizowania bez wsparcia merytorycznego w zakresie prowadzonej inwestycji oraz finansowej Miasta Limanowa, które dotowało wkład własny Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej na realizację przedsięwzięcia w kwocie 158 711,00 zł.

Galeria zdjęć

Wystawy stałe

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.

Designed & Developed by