Limanowa i Kieżmark – magdeburskie miasta na polsko-słowackim szlaku handlowym

Muzeum Limanowa > Projekty unijne > Limanowa i Kieżmark – magdeburskie miasta na polsko-słowackim szlaku handlowym

O projekcie

Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej wraz z Muzeum w Kieżmarku uzyskało środki na realizację wspólnego mikroprojektu pt. „Limanowa i Kieżmark – magdeburskie miasta na polsko-słowackim szlaku handlowym”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Związku Euroregion „Tatry”. Całkowita wartość mikroprojektu wynosi 135 583,52 EUR z czego 99 992,83 EUR stanowi finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Partnerzy projektu zdecydowali się na refleksję nad ideą miejskości w średniowieczu i czasach nowożytnych oraz recepcją i zastosowaniem Ius municipale magdeburgense – prawa magdeburskiego, które leżało u podstaw powstania Limanowej i Kieżmarku, warunkując ich przestrzeń, rytm, tkankę a także tożsamość mieszczan – odróżniających się tym samym mentalnościowo od mieszkańców okolicznych terenów wiejskich. Właśnie ta umowna granica – przybierająca postać spisanego na pergaminie dokumentu – pomiędzy miastem i wsią stanie się przedmiotem badań muzealników z obu stron granicy, którzy postarają się określić miejskość w jej wieloaspektowości, pomimo istotnych różnic występujących w historii obu miejscowości: Limanowej jako niewielkiego miasteczka prywatnego, które przywilej miejski uzyskało w 1565 r. oraz Kieżmarku – wolnego królewskiego miasta o dużym znaczeniu gospodarczym już od XIII w.

https://www.muzeum.limanowa.pl/pl

Kliknij tutaj

Efekty prac założone w ramach projektu skupiają się na kilku płaszczyznach. W Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej powstanie wystawa stała o interaktywnym charakterze, gdzie oprócz oryginalnych zabytków związanych z lokalną civitatis, odwiedzający będą mieli możliwość dogłębnego studiowania zachowanych ksiąg miejskich, przepisów prawa magdeburskiego oraz wpływu religii chrześcijańskiej na idee praworządności, regulujące każdy aspekt życia mieszkańców – wprowadzając tym samym jednolity ład w świecie chaosu pierwotnych praw zwyczajowych, właściwy większości miast od Renu na Zachodzie, po krańce Rzeczpospolitej na Wschodzie, od nadbałtyckich miast na Północy po rumuńskie kotliny na Południu. Ten fakt powodował, że zarówno Kieżmark jak i Limanowa stanowiły część większej wspólnoty środkowoeuropejskiej.

Z kolei na kieżmarskim zamku zostanie zmodernizowana ekspozycja poświęcona historii miasta, która wzbogaci się o nowe elementy aranżacyjne i modele postaci historycznych co razem sprawi, że znajdzie w niej zastosowanie koncepcja łącząca tradycyjne formy prezentacji treści w muzealnictwie (oparte o zabytki) z nowoczesnymi środkami wyrazu (infokioski i wydruki wielkoformatowe). W ramach projektu zostanie nagrany również film dokumentalny poświęcony magdeburskiej tradycji miejskiej oraz wydana książka dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat, której celem będzie przybliżenie najmłodszym legend związanych z początkami Limanowej i Kieżmarku.

Największą część budżetu projektu pochłonie jednak komponent inwestycyjny, mianowicie remont części dachu Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej, który pozwoli na zabezpieczenie zgromadzonych w tej instytucji cennych zabytków oraz wpłynie na poprawę kondycji samego budynku dworu Marsów – będącego najstarszym obiektem murowanym w Limanowej, którego zachowane partie przyziemne datowane są na XVIII w.

(Nie)zwykła historia – prowokacja – zapowiedź 26 III 2021r. g.19.00

Swoisty spektakl utrzymany w konwencji teatru telewizji zastąpi tradycyjne otwarcie wystawy. Muzealnicy nie mogąc 26 marca zaprosić publiczności w mury Dworu Marsów, zdecydowali się na krok niebanalny… i za pośrednictwem Opowiadacza i Alter Ego w których role wcieli się niepowtarzalny Marcin Król reżyser i aktor Teatru „Co się stało?!”, chcą zaprosić wszystkich do świata przeszłości gdzie wszystko jest możliwością.

Wydarzenie rozpocznie się 26 marca 2021 r. o godz. 19.00 na kanałach YouTube i Facebook Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej oraz będzie transmitowane za pośrednictwem portalu Limanowa.in. Będzie stanowić podsumowanie efektów roku prac nad międzynarodowym projektem realizowanym wspólnie z Muzeum w Kieżmarku – „Limanowa i Kieżmark – magdeburskie miasta na polsko-słowackim szlaku handlowym”.

Pod opieką kuratorską przez ostatnie miesiące prowadzono pogłębione badania nad zachowanymi księgami miejskimi (także z zasobów Archiwum Narodowego w Krakowie), przepisami prawa magdeburskiego oraz wpływami religii chrześcijańskiej na idee praworządność. Dzięki czemu została wykreowana nowa wystawa stała prezentująca nie tyle obraz miasta, co wręczającą do rąk publiczności klucz do wizji przeszłości. Klucz do wizji życia codziennego XVI-XVIII wieku, ukryty w starannie wykaligrafowanych dokumentach wychodzących spod ręki pisarza miejskiego, a zaprezentowany współczesnemu odbiorcy przy użyciu nowatorskich form wystawienniczych. Warto w tym miejscu przypomnieć, że ułamki tej pracy badawczej już pojawiały się w przestrzeni internetowej w formie artykułów popularnonaukowych, m.in. na temat Anny Warszawskiej.

Lecz projekt poza nową wystawą w Limanowej i modernizacją wystawy w Kieżmarku był realizowany również na innych płaszczyznach. Przede wszystkim w duchu troski o ochronę zabytków siedziba Muzeum została poddana pracom remontowym dachu. Ponadto wyprodukowano animację edukacyjno-historyczną (która zdradza ile mieszkańców miała Limanowa w XVIII wieku i czym był legendarny ratusz miejski), a dla najmłodszych wydano pierwszą baśń o Limanowej w której sympatyczny Błędny Ognik imieniem Irrlicht podróżuję po fascynujących krainach (o czym można było nie tylko przeczytać ale również posłuchać w słuchowisku nagranym przy współpracy Teatru „Co się stało?!”).

Mozaika podjętych działań zaprojektowanych z myślą o wymaganiach współczesnej publiczności zostanie zaprezentowana w prowokującej do refleksji formie właśnie 26 marca. W trakcie transmisji widzowie będą mieli też okazję przekonać się czego ostatecznie zabrakło na nowej wystawie, ale przede wszystkim zastanowić się czym jest wolność historii.

De profundis mentem – otwarcie wystawy on-line

Oficjalne otwarcie wystawy online https://www.youtube.com/watch?v=KLsTzhcaFQ4&t=405s

W formie teatru telewizji, w którym w główną rolę wcielił się Marcin Król (aktor i reżyser Teatru „Co się stało?!”) muzealnicy dokonali podsumowania efektów roku prac nad międzynarodowym projektem realizowanym wspólnie z Muzeum w Kieżmarku – „Limanowa i Kieżmark – magdeburskie miasta na polsko-słowackim szlaku handlowym”.

Pod opieką kuratorską przez ostatnie miesiące prowadzono pogłębione badania nad zachowanymi księgami miejskimi (także z zasobów Archiwum Narodowego w Krakowie), przepisami prawa magdeburskiego oraz wpływami religii chrześcijańskiej na idee praworządność. Dzięki czemu została wykreowana nowa wystawa stała prezentująca nie tyle obraz miasta, co wręczającą do rąk publiczności klucz do wizji przeszłości. Klucz do wizji życia codziennego XVI-XVIII wieku, ukryty w starannie wykaligrafowanych dokumentach wychodzących spod ręki pisarza miejskiego, a zaprezentowany współczesnemu odbiorcy przy użyciu nowatorskich form wystawienniczych.

Poza nową wystawą w Limanowej i modernizacją wystawy w Kieżmarku był realizowany również na innych płaszczyznach. Przede wszystkim w duchu troski o ochronę zabytków siedziba Muzeum została poddana pracom remontowym dachu. Ponadto wyprodukowano animację edukacyjno-historyczną (która zdradza ile mieszkańców miała Limanowa w XVIII wieku i czym był legendarny ratusz miejski), a dla najmłodszych wydano pierwszą baśń o Limanowej w której sympatyczny Błędny Ognik imieniem Irrlicht podróżuję po fascynujących krainach (o czym można było nie tylko przeczytać ale również posłuchać w słuchowisku nagranym przy współpracy Teatru „Co się stało?!”).

Kurator wystawy – dr Arkadiusz Urbaniec.

Po drugiej stronie Speculum Saxonum (Zwierciadła saskiego)

Już dziś o godzinie 18:00 nastąpi otwarcie on-line zmodernizowanej wystawy „Dzieje Kieżmarku” w Muzeum w Kieżmarku.
Pierwszymi mieszkańcami miasta Kieżmark byli niemieccy koloniści, którzy przybyli tu na zaproszenie monarchy węgierskiego Beli IV po niszczącym najeździe tatarskim w latach 1241 – 1242. Sasi rządzili się niemieckimi zwyczajami prawnymi, w tym prawem magdeburskim. Zapewniało im to korzystniejszą pozycję społeczną w porównaniu z ludnością miejscową i stało się podstawą praw miejskich. Kolonizacja niemiecka przyczyniła się do powstania bogatych średniowiecznych miast spiskich…
Mikroprojekt „Limanowa i Kieżmark – magdeburskie miasta na polsko-słowackim szlaku handlowym” realizowany dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Związku Euroregion Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/event…

Zapraszamy na transmisję z otwarcia wystawy dziś o godz. 18.00.

Warto wiedzieć:
https://bit.ly/2Px5aXS
https://www.facebook.com/MuzeumVKezmarku
https://www.instagram.com/MuzeumVKezmarku/

Ogłoszenie o zmówieniu – roboty budowalne: remont dachu w budynku Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej wraz z budową werandy

W związku z realizacją projektu „Limanowa i Kieżmark – magdeburskie miasta na polsko-słowackim szlaku handlowym” Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej ogłasza zamówienie na roboty budowlane: remont dachu w budynku Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej wraz z budową werandy. Treść ogłoszenia wraz z SIWZ dostępne pod tym adresem:

https://bip.malopolska.pl/mrzlimanowskiej,m,338123,2020.html

Kontakt

Wnioskodawca:

Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej
ul. Józefa Marka 13
34-600 Limanowa
e-mail: administracja@muzeum.limanowa.pl
tel. sekretariat: 18 33 72042

Partner mikroprojektu:

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
e-mail: riaditelka@muzeakezmarok.com
tel. 052 452 26 19

Załączniki

Wystawy stałe

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.

Designed & Developed by