Wydawnictwa

Muzeum Limanowa > Wydawnictwa

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi wydawnictwami:

Zeszyty Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej, tom VI, Josef Roth baron von Limanowa-Łapanów, Bitwa pod Limanową-Łapanowem grudzień 1914/Die Schlacht von Limanowa-Lapanów Dezember 1914

Wydawnictwo: Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej
Rok wydania: 2018
Oprawa: twarda
Rozmiar: 17,4cmx24,7 cm
Liczba stron: 192
Nr isbn: 978-83-943196-6-3
Cena: 35,00 zł
Koszty wysyłki są ustalane indywidualnie

Fragment recenzji dr hab. Jarosława Centka:

Książka generała Josepha Rotha, bohaterskiego dowódcy XIV Korpusu w bitwie pod Limanową-Łapanowem jest relacją z pierwszej ręki, poświęconą jednej z bardziej znanych bitew na południowym odcinku frontu wschodniego. Dzięki ofiarności legionistów Józefa Piłsudskiego, huzarów pułkownika Othmara Muhra czy Tyrolczyków z XIV Korpusu stała się symbolem zarówno dla Polaków, jak i Węgrów oraz Austriaków. Także inne narody monarchii naddunajskiej miały swój udział w tym zwycięstwie. Na wzgórzach pod Rajbrotem krwawiły również niemieckie pułki rezerwowe, które przeszły prawdziwy chrzest bojowy. Dla wielu zaś żołnierzy wszystkich trzech armii zaborczych było to ostatnie starcie, o czym świadczą liczne cmentarze wojenne rozsiane po wzgórzach Beskidu Wyspowego

Przez lata w historiografii polskiej panował zastój w badaniach nad operacją limanowsko-łapanowską. Dodatkowo była ona zdominowana przez legionowy punkt widzenia, nakreślony przez Józefa Piłsudskiego w jego wspomnieniach „Moje pierwsze boje”. Dopiero w ostatnim czasie stan ten zaczął się zmieniać, historycy docierają do źródeł archiwalnych, które pozwalają im lepiej zrozumieć przebieg tamtych dramatycznych grudniowych dni sprzed ponad 100 lat. Wydanie książki autorstwa generała Josepha Rotha w języku polskim wpisuje się w ten trend, a starannie przygotowany komentarz historyczny, autorstwa doktora Wacława Szczepanika oraz magistra Tomasza Woźnego, dwóch wybitnych znawców działań armii austro-węgierskiej w Galicji, jest znakomitym uzupełnieniem tej cennej publikacji. Od tej pory praca Generała, znana jedynie w gronie historyków, zostaje udostępniona każdemu zainteresowanemu czytelnikowi.

Zeszyty Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej, tom V. Antoni Józef Mars Herbu Noga (1819-1905). Pamiętnik

Wydawnictwo: Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej, Bank Spółdzielczy w Limanowej
Rok wydania: 2017
Oprawa: miękka
Rozmiar: 15,5cmx23,5 cm
Liczba stron: 288
Nr isbn: 978-83-943196-4-9
Cena: 35,00 zł
Koszty wysyłki są ustalane indywidualnie

Zeszyty Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej, tom IV. Księga wójtowsko – ławnicza miasta Limanowa z lat 1770-1798

Wydawnictwo: Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej
Rok wydania: 2016
Oprawa: twarda
Rozmiar: 16,5cmx24 cm
Liczba stron: 118
Nr isbn: 978-83-943196-1-8
Cena: 35,00 zł
Koszty wysyłki są ustalane indywidualnie

Opis:
Wydawnictwo źródłowe Zeszyty Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej stanowi serię, której celem jest systematyczne wydawanie źródeł do dziejów szeroko rozumianej Limanowszczyzny.

Niniejsza publikacja jest pierwszą edycją księgi wójtowsko-ławniczej miasta Limanowa z lat 1770-1798. Treść zabytku można podzielić na dwie zasadnicze części, na stronach 1-13, według oryginalnej paginacji, znajduje się szczegółowe opisanie stanu własnościowego poszczególnych parceli miejskich, z podziałem na pierzeje rynku oraz istniejące ulice. Do tej części odnosi się karta tytułowa: Opisanie domów nowo postawionych po zgorzeniu Miasta/ Które to Miasto Limanowa zgorzało Roku Pańskiego 1769 go./ Dnia 14 go Miesiąca Marca. Po opisie następuje zasadnicza część księgi, bez rozdzielenia kartą tytułową lub pustą kartą, obejmująca właściwe prace sądu ławniczego, a więc przede wszystkim kontrakty kupna-sprzedaży, zapisy testamentowe, ugody majątkowe, pokwitowania. Poszczególne sprawy nie posiadały oryginalnej numeracji, która została wprowadzona w trakcie edycji i osiągnęła wartość 69 spraw w ciągu 28 lat (41 lat wraz z interpolowanymi sprawami z lat 1805 i 1811.), z czego większość pochodzi z lat 70. i 80 XVIII wieku. Księga nie oddaje całego obrotu prawnego Limanowej w tym okresie, ponieważ wszystkie wpisy dotyczą spraw sądu ławniczego, brakuje w niej natomiast zapisów dotyczących spraw karnych.

Wspomnienia z lat 1908-1949. Zeszyty Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej ,Tom III

Autor: Stefan Bieda

Wydawnictwo: Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej
Rok wydania: 2015
Oprawa: twarda
Wielkość: 16,5cmx24 cm
Liczba stron: 120
Nr isbn: 978-83-943196-0-1
Cena 25,00 zł – sztuka
Koszty wysyłki są ustalane indywidualnie

Opis:

W bieżącym roku Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej obchodzi jubileusz 45-lecia swojej działalności, której głównym celem jest gromadzenie i ochrona dziedzictwa regionu limanowskiego, co stanowi o bogactwie naszej historii i tradycji oraz kształtuje tożsamość kolejnych pokoleń. Muzeum realizuje te zamierzenia także przez prowadzenie badań naukowych odnoszących się do naszego dziedzictwa. Przejawem owej pracy są liczne poszukiwania, opracowywanie i popularyzacja źródeł, takich jak wspomnienia, pamiętniki, relacje, dokumenty, zbiory fotografii, które pozwalają poznać naszą przeszłość i kulturę. W 1991 roku dzięki staraniom Jana Wielka – ówczesnego dyrektora muzeum ukazała się pierwsza publikacja w ramach serii Zeszyty Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej pt. „Materiały Etnograficzne z Okolic Limanowej”, której autorem był sam inicjator wydawnictwa. W roku 1997 pojawił się kolejny tom tej serii prezentujący wspomnienia Jana Sitowskiego pt. „Wspomnienia limanowskie i staro-sądeckie”. Po latach oddajemy w Państwa ręce trzeci numer Zeszytów zawierający wspomnienia Stefana Biedy z lat 1908- 1949. Tak cenny materiał, pozwalający spojrzeć bliżej m.in. na codzienne życie i problemy mieszkańców Limanowej, czy Szczawy w I połowie XX wieku, mógł dotrzeć w Państwa ręce dzięki Annie i Jerzemu Bogaczom, którzy udostępnili do publikacji i uczestniczyli w opracowaniu rękopisu wspomnień spisanego w latach siedemdziesiątych XX wieku przez ojca Anny, znanego limanowskiego pedagoga i społecznika.Przygotowanie wspomnień do druku wymagało często licznych poszukiwań w celu identyfikacji miejsc, osób oraz wydarzeń, będących treścią źródła. W gromadzeniu informacji i fotografii pomocą służyli: Irena Augustyńska, Daria Bogacz, Stefan Bugajski, Jacek Drożdżak, Elżbieta Dutka, Zbigniew Dutka, Michał Faron, Alina Gawron, Wincenty Gawron, Wojciech Golachowski, Maria Kazimierczak, Jan Kuziel, Grzegorz Lesiecki, Antoni Mamak, Natalia Nawalaniec, Dariusz Ociepka, Stanisław Ociepka, Mieczysława Sakowska, Marek Sukiennik, Zbigniew Sułkowski, Jan Winiewski, Hanna Anna Zawada. Wszystkim tym osobom serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że seria przybierze formę cykliczną i będziemy mogli każdego roku przybliżać Państwu wybrane źródła i aspekty dziejów oraz kultury Limanowszczyzny. W tym miejscu zachęcamy również Państwa do współpracy z Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej, poprzez dzielenie się posiadanymi pamiątkami, wspomnieniami, dokumentami po przodkach, których już nie ma wśród nas. Pozwolą one odkryć świat, którego już nie ma, a ich zgłębianie otworzy następnym pokoleniom możliwość pełniejszego poznania historii przodków i miejsca, z którego pochodzą.

Magdalena Dyląg

Pełnomocnik Burmistrza Miasta Limanowa
Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej

Opis ze strony wydawcy: „Książka „Podhalański Adwent 1914. Szkice z czasów Wielkiej Wojny”, to praca wyjątkowa, bowiem jej autor nie ograniczył się, jak wielu jego młodszych kolegów historyków i publicystów do prostego przedstawienia faktów i odtworzenia mniej znanych epizodów ówczesnych walk z dokładnością fascynującą badaczy, lecz męcząca dla zwykłych zjadaczy chleba. W przeciwieństwie do nich stworzył ciekawy, refleksyjny esej popularnonaukowy możliwy do strawienia dla każdego, kto choć trochę interesuje się historią. Jego głównym celem nie jest bowiem odtworzenie wydarzeń z perspektywy ponadczasowego i niezaangażowanego obserwatora, lecz przede wszystkim odtworzenie duchowej i intelektualnej atmosfery panującej wśród specyficznego środowiska ówczesnych mieszkańców i rezydentów Zakopanego i Podhala – stanowiących przed pierwszowojenną, nie tylko autonomicznej Galicji, ale też i całego podzielonego narodu. Całe to środowisko żyjące tradycjami i doświadczeniami ostatniego wielkiego powstania z1863 roku znalazło się, bowiem w 1914 roku w sytuacji, która choć przez nich upragniona i oczekiwana („wielka wojna o wolność ludów” mogąca przynieść odrodzeni Polski) zaskoczyła ich jednak gwałtownym rozwodem wypadków i poddała je najcięższemu egzaminowi – natychmiastowemu przekuciu deklaracji patriotycznych w rzeczywisty czyn.”

Walec Parowy 1914

Autorzy: Łukasz Wrona, Piotr Krzystek

Ilustracje, projekt graficzny: Zuzanna Wollny
Wydawnictwo: Forum Małopolski Oddziałów Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Limanowa, Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej
Rok wydania: 2014
Skład i druk: Drukarnia Patria
Wymiary opakowania: 29,5 cm x 29,5 cm x 7 cm.
Ilość graczy: 2 lub 4, czas gry: ok. 180 minut, wiek: od 12 lat.
Waga: 1,70 kg
Cena 70,00 zł – sztuka
Koszty wysyłki są ustalane indywidualnie

„Walec Parowy 1914 to wojenna gra planszowa, która przedstawia jedną z większych kampanii wojennych frontu wschodniego I wojny światowej. Wielka ofensywa kilku armii rosyjskich, która ruszyła na początku listopada znad Wisły i Sanu w kierunku Śląska, została przez współczesnych okrzyknięta Walcem Parowym. Prące naprzód setki tysięcy żołnierzy cara wydawały się nie do zatrzymania. Oddziały austro-węgierskie oraz niemieckie po nieudanej bitwie pod Dęblinem i Warszawą pozostawały w odwrocie. Zmęczeni żołnierze nie mogli liczyć na chwilę odpoczynku. Na swoich plecach czuli już oddech szybkich jak błyskawica Kozaków i dziarsko maszerującej piechoty. Gdy żołnierze cesarza Franciszka Józefa minęli Kraków, zatrzymali się. Zwróceni ponownie na wschód wyczekiwali potężnego uderzenia Rosjan.”

Władcy Beskidów

Autorzy: Daniel Budacz, Ireneusz Piszczek, Robert Piszczek

Ilustracje, projekt graficzny: Zuzanna Wollny
Wydawnictwo: Forum Małopolski Oddziałów Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Limanowa, Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej
Rok wydania: 2014
Skład i druk: Drukarnia Patria
Ilość graczy: 2 lub 4, czas gry: ok. 20 – 40, Wiek: od 8 lat.
Wymiary opakowania: 20 cm x 20 cm x 5,5 cm..
Waga: 0,90 kg
Cena: 50,00 zł – sztuka
Koszt przesyłki – 13 zł – paczka ekonomiczna – zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej

W grze Władcy Beskidów każdy gracz wciela się w rolę dowódcy jednego z oddziałów biorących udział w bitwie limanowskiej stoczonej w grudniu 1914 roku. Celem graczy jest okrycie się chwałą, zdobycie przychylności dowódców i utorowanie sobie drogi do awansu. Plansza symbolizuje oś czasu, po której przemieszczają się nasze oddziały (pionki). W czasie tego marszu gracze poznają smak sukcesu i porażki, przeżywają kolejne dni bitwy i zapoznają się z wydarzeniami historycznymi i okolicznościami starcia. Poznają sylwetki ważnych postaci historycznych związanych z walkami toczonymi w ramach operacji łapanowski-limanowskiej. Chociaż rywalizacja między graczami ma charakter nie tyle czysto militarny, ile raczej prestiżowy, to jednak nasze posunięcia wpływają nie tylko na osobisty sukces, lecz również na ewentualne niepowodzenia – nie tylko naszego nieprzyjaciela, ale i sojusznika. Talie kart pozwalające na wykonywanie manewrów taktycznych, symulujące zwycięstwa i przegrane, oraz plansza, która jest modyfikowana przed każdą rozgrywką, powodują, że rywalizacja o władzę nad Beskidami nigdy nie przebiega tak samo.”

Droga do Zwycięstwa… – Tradycje Narciarstwa Biegowego na Limanowszczyźnie

Wydawnictwo: Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej
Rok wydania: 2013
Oprawa: Miękka
Rozmiar: 21 cm x 14,8 cm
Liczba stron: 28 stron
Ne isbn: 978-83-937698-1-0
Cena: 10,00 zł
Koszty wysyłki są ustalane indywidualnie

Wystawy stałe

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.

Designed & Developed by