Polityka prywatności

Muzeum Limanowa > Polityka prywatności

Ogólna informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych:

Informujemy Państwa, że przetwarzamy Wasze dane osobowe.

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

Administrator danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO − informujemy, że: przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o Administratorze danych osobowych, mówimy tu o Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą ul. J. Marka 13, 34-60 Limanowa. Można się z nim skontaktować pod numerem telefonu: tel. (18) 337 20 42 lub na adres e-mail: administracja@muzeum.limanowa.pl

Wyznaczyliśmy także Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw  przez e-mail: iod@miasto.limanowa.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Administrator zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji swoich zadań, na podstawie obowiązku wynikającego z:

  • 6 ust. 1 a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) czyli na podstawie Państwa zgody,
  • 6 ust. 1 lit b) umowy cywilno-prawnej ,
  • 6 ust. 1 lit c) oraz art. 9. lit. b) RODO czyli na podstawie Zarządzeń Burmistrza i przepisów prawa powszechnie obowiązującego np. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i Kodeksu Cywilnego,

Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom, oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub podmiotom, z którymi podpisaliśmy umowę na powierzenie przetwarzania danych w zakresie niezbędnym do wykonania usług na naszą i Państwa rzecz (np. podmiotom zapewniającym catering, obsługę informatyczną, itp.).

Nie stosujemy i nie mamy zamiaru stosować wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, a także nie zamierzamy przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Wasze dane pozyskane w związku z zawarciem umowy i realizacją wskazanych wyżej celów przetwarzamy przez okres czasu opisany stosownymi przepisami prawa.

Mają Państwo prawo żądać od nas dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również do ograniczenia przetwarzania danych lub wycofania wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych — gdy uznacie Państwo, że Wasze dane osobowe przetwarzane są przez nas niezgodnie z przepisami prawa.

Wystawy stałe

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.

Designed & Developed by