Regulamin opłat warsztatów

Muzeum Limanowa > Regulamin opłat warsztatów

Regulamin opłat za warsztaty
Obowiązujący od 01.03.2023 r.

Opłata rezerwacyjna wynosi 50% ceny warsztatu (chyba że opis warsztatu mówi inaczej), którą w terminie 24 godzin po dokonaniu wstępnej rezerwacji miejsca należy wpłacić w siedzibie lub na konto Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej 95 8804 0000 0000 0022 3223 0001, podając w tytule imię i nazwisko oraz nazwę i termin warsztatu, z dopiskiem opłata rezerwacyjna.

Rezerwacja miejsc bez wniesionych opłat rezerwacyjnych nie będą traktowane wiążąco, uczestnik zostanie przeniesione na listę rezerwową (bez gwarancji zapewnienia miejsca uczestnictwa w warsztatach).
Pozostałą część opłaty za warsztat wpłaca się gotówkowo, kartą płatniczą bezpośrednio przed warsztatem lub przelewem – okazując dowód zapłaty w dniu warsztatu.

Opłata może zostać wniesiona w całości w siedzibie lub na konto Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej 95 8804 0000 0000 0022 3223 0001, podając w tytule imię i nazwisko oraz nazwę i termin warsztatu, z dopiskiem opłata całkowita. Opłata wniesiona w wysokości 100% ceny nie podlega zwrotowi, uczestnikowi przysługuje wówczas prawo do przeniesienia opłaty na inny termin.

W przypadku rezygnacji uczestnictwa w warsztacie po dokonaniu opłaty rezerwacyjnej lub całości opłaty za warsztaty zostaje ona przeniesiona na inny wybrany przez uczestnika termin, pod warunkiem że uczestnik odwołał lub przesunął udział w zajęciach osobiście lub telefonicznie pod numerem 18 337 20 42 lub mailowo pod adresem administracja@muzeum.limanowa.pl najpóźniej na 2 dni przez rozpoczęciem warsztatów.

Uczestnik zapisujący się na warsztaty w terminie krótszym niż 2 dni od terminu rozpoczęcia warsztatów jest zobowiązany o dokonanie niezwłocznie opłaty rezerwacyjnej lub całości opłaty. W razie nieobecności uczestnika na zajęciach opłata rezerwacyjna lub opłata pełnej ceny warsztatów nie podlegają zwrotowi . Organizator zastrzega sobie uwzględnienie możliwości przeniesienia poniesionych opłat na inny termin tylko w uzasadnionych przypadkach po indywidualnym rozpatrzeniu.

W innych przypadkach niż wymienione powyżej opłata rezerwacyjna lub całkowita opłata nie podlega zwrotowi, ani przeniesieniu na inny termin. Stanowi ona pokrycie kosztów poniesionych w związku z zakupem materiałów dla uczestnika warsztatu.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu zajęć bez podania przyczyny.

Uczestnikowi przysługuje wówczas prawo do przeniesienia opłaty rezerwacyjnej, czy też całości opłaty za warsztaty na inny termin lub prawo do zwrotu wniesionej opłaty rezerwacyjnej w całości.

Wystawy stałe

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.

Designed & Developed by