Wystawy czasowe

„U SCHULZA” – Wystawa fotografii MARIUSZA KUBIELASA

Muzeum Limanowa > Wystawy czasowe > „U SCHULZA” – Wystawa fotografii MARIUSZA KUBIELASA

W ramach V Nocy Muzeum w Limanowej odbędzie się, o godzinie 17:00, wernisaż wystawy fotografii Mariusza Kubielasa „U Schulza”, w trakcie którego autor przedstawi źródła inspiracji prezentowanego cyklu 32 niezwykłych zdjęć oraz zagadnienia własnego warsztatu twórczego. Ekspozycję będzie można zwiedzać do 30 czerwca w godzinach pracy muzeum. Serdecznie zapraszamy.

Mariusz Kubielas (1953), ur. w Żywcu, członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Przygodę z fotografią rozpoczął na długo, nim ukończył studia w tym zakresie w Wyższej Szkole Fotografii w Jeleniej Górze (2003-06) oraz na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego (2006-09). Po raz pierwszy z fotogrametrią i fotografią zetknął się w Wojewódzkim Biurze Geodezji w Żywcu, pracując m.in. jako fototechnik-specjalista. Równolegle rozwijał swą twórczą pasję, działając w sekcji fotograficzno-filmowej klubu „Śrubka” w Żywcu Sporyszu, gdzie uzyskał stopień instruktora fotografii. Od 1978 do połowy lat 80. prowadził własny zakład fotograficzny. W latach 90. jako współwłaściciel firmy reklamowej, był zarazem projektantem i fotografem.

Zajmuje się głównie fotografią inscenizowaną, koncentrując się na tematyce z pograniczy sztuk wizualnych i literatury. Ponadto specjalizuje się w dziedzinie portretu, aktu i martwej natury. W swych artystycznych wypowiedziach posługuje się klasycznymi i historycznymi technikami fotograficznymi. Od 2004 r. jako wykładowca, konsultant i instruktor uczestniczy w warsztatach Polskiej Szkoły Tradycyjnej Fotografii, pisząc także specjalistyczne opracowania.

 Aparat fotograficzny towarzyszy mu również w pozostałych dziedzinach życia, tak zawodowych jak i rekreacyjnych – jest ratownikiem górskim, instruktorem narciarstwa i łucznictwa.

Od 2009 r. współpracuje z dr Lidią Głuchowską, początkowo promotorką jego pracy magisterskiej z zakresu historii technik eksperymentalnych, a od 2012 r. kuratorką jego wystaw we Wrocławiu, Dreźnie, Lwowie, Berlinie, Belgradzie, Kielcach i Gdańsku organizowanych m.in. we współpracy z Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Obecnie wspólnie przygotowują dalsze ekspozycje w Helsinkach, Brukseli, Bratysławie i Pradze.

Cykl fotograficzny „U Schulza“ to rezultat eksperymentu artystycznego, zainspirowanego twórczością literacką i plastyczną polsko żydowskiego artysty z Drohobycza. Swój, zainicjowany w 2004 r. projekt, Mariusz Kubielas kontynuuje od 2009 r. wraz z grupą modeli-aktorów, inscenizując i utrwalając na kliszy fotograficznej sceny z pogranicza performance i pantomimy, przypominające zatrzymane kadry z filmu niemego.

Poetyckie, czarno-białe wizje z jednej strony ewokują aurę nie istniejącej już polsko-żydowsko-ukraińskiej rzeczywistości miasta Drohobycz sprzed II wojny światowej, z drugiej zaś odzwierciedlają dynamikę kolektywnych działań w trakcie złożonego procesu twórczego. Do wykonania tych fotografii, poprzedzonych żmudnymi studiami światła, potrzeba od kilku ujęć do kilku rolek filmu fotograficznego. Efekty specjalne uzyskane są bez użycia obróbki cyfrowej.

Ten transmedialny projekt, na który składają się także fragmenty prozy Schulza i metaforyczne tytuły prac, służy aktywizacji międzynarodowego i ponadgeneracyjnego dyskursu o wspólnej przeszłości i przyszłości multikulturalnego i multikonfesjonalnego dziedzictwa kulturowego Europy Środkowo-Wschodniej.

Fotografie Mariusza Kubielasa dzięki swej specyficznej aurze i magicznemu oświetleniu wywołują oprócz głębokich refleksji także „Efekt zaproszenia do wejścia w obraz“. Również film na temat jednego ze zdjęć, zrealizowany w Starej Synagodze w Drohobyczu przez Jurija Gaszczaka, poświadcza proces współtworzenia sensu fotograficznych wizji przez widza.

Dokumentacją projektu oraz jego krytyczno-historycznym opracowaniem jest publikacja towarzysząca wystawie „Bruno Schulz – Klisza Werk – Transgresiones” pod redakcją kuratorki wystawy, dr Lidii Głuchowskiej, wydana przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

Tekst: dr Lidia Głuchowska – stały kurator wystawy

Galeria zdjęć

Wystawy stałe

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.

Designed & Developed by